Свет  Европа Македонија Демир Капија
пресметана во: 20.8.2014 00:00
°C | °F
ETA2

Временска прогноза Демир Капија
 
  

Сончево
06h
24 °C
Без врнежи
Југоисток, Речиси тивко 1.4m/s
Југоисток
Речиси тивко 1.4m/s
Влажност: 63 %, uv: 1.6
Многу топло и сончево
12h
36 °C
Без врнежи
Југ-Југозапад, Слаб ветaр 1.8m/s
Југ-Југозапад
Слаб ветaр 1.8m/s
Влажност: 31 %, uv: 7.1
Сончево
18h
29 °C
Без врнежи
Запад-Југозапад, Слаб ветaр 2.2m/s
Запад-Југозапад
Слаб ветaр 2.2m/s
Влажност: 42 %, uv: 0.0
Сончево
06h
26 °C
Без врнежи
Југ, Слаб ветaр 1.6m/s
Југ
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 52 %, uv: 1.6
Многу топло и сончево
12h
36 °C
Без врнежи
Југозапад, Слаб ветaр 2.6m/s
Југозапад
Слаб ветaр 2.6m/s
Влажност: 34 %, uv: 7.0
Многу топло и сончево
18h
31 °C
Без врнежи
Запад-Југозапад, Слаб ветaр 2.4m/s
Запад-Југозапад
Слаб ветaр 2.4m/s
Влажност: 47 %, uv: 0.0
Сончево
06h
27 °C
Без врнежи
Запад, Речиси тивко 0.5m/s
Запад
Речиси тивко 0.5m/s
Влажност: 60 %, uv: 1.6
Многу топло и сончево
12h
37 °C
Без врнежи
Југ, Речиси тивко 1.1m/s
Југ
Речиси тивко 1.1m/s
Влажност: 34 %, uv: 6.9
Многу топло и сончево
18h
32 °C
Без врнежи
Запад-Југозапад, Слаб ветaр 2.3m/s
Запад-Југозапад
Слаб ветaр 2.3m/s
Влажност: 45 %, uv: 0.0
Сончево
06h
27 °C
Без врнежи
Југ-Југозапад, Слаб ветaр 1.6m/s
Југ-Југозапад
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 57 %, uv: 1.6
Многу топло и сончево
12h
36 °C
Без врнежи
Запад-Југозапад, Речиси тивко 0.9m/s
Запад-Југозапад
Речиси тивко 0.9m/s
Влажност: 28 %, uv: 7.0
Многу топло и сончево
18h
31 °C
Без врнежи
Запад-Југозапад, Слаб ветaр 1.6m/s
Запад-Југозапад
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 44 %, uv: 0.0
Сончево
06h
27 °C
Без врнежи
Југозапад, Речиси тивко 1.4m/s
Југозапад
Речиси тивко 1.4m/s
Влажност: 54 %, uv: 1.5
Многу топло и сончево
12h
35 °C
Без врнежи
Северозапад, Слаб ветaр 1.6m/s
Северозапад
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 32 %, uv: 6.9
Облачно и суво
18h
31 °C
Без врнежи
Север-Северозапад, Слаб ветaр 2.2m/s
Север-Северозапад
Слаб ветaр 2.2m/s
Влажност: 47 %, uv: 0.0
Сончево
06h
22 °C
Без врнежи
Север-Северозапад, Слаб ветaр 4.7m/s
Север-Северозапад
Слаб ветaр 4.7m/s
Влажност: 67 %, uv: 1.5
Многу топло и сончево
12h
31 °C
Без врнежи
Север-Северозапад, Слаб ветaр 3.9m/s
Север-Северозапад
Слаб ветaр 3.9m/s
Влажност: 38 %, uv: 7.0
Сончево
18h
25 °C
Без врнежи
Запад, Слаб ветaр 1.7m/s
Запад
Слаб ветaр 1.7m/s
Влажност: 53 %, uv: 0.0
Малку облачно
06h
24 °C
Без врнежи
Југоисток, Слаб ветaр 1.6m/s
Југоисток
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 56 %, uv: 1.4
Многу топло и сончево
12h
34 °C
Без врнежи
Југ, Слаб ветaр 1.6m/s
Југ
Слаб ветaр 1.6m/s
Влажност: 40 %, uv: 6.7
Сончево
18h
28 °C
Без врнежи
Југоисток, Слаб ветaр 1.5m/s
Југоисток
Слаб ветaр 1.5m/s
Влажност: 56 %, uv: 0.0
Custom Search
Листа на градови на мапата