World  Avrupa Türkiye Salihli
calculated at: 25.10.2016 00:00
°C | °F
ETA2

Hava tahmini Salihli
 
  

Sunny
06h
14 °C
No rainfall
East-Northeast, Breeze 5.4m/s
East-Northeast
Breeze 5.4m/s
Nem: 69 %, uv: 0.8
Sunny
12h
24 °C
No rainfall
NorthEast, Nazik esinti 4.4m/s
NorthEast
Nazik esinti 4.4m/s
Nem: 30 %, uv: 2.9
Sunny
18h
14 °C
No rainfall
NorthEast, Nazik esinti 4.1m/s
NorthEast
Nazik esinti 4.1m/s
Nem: 67 %, uv: 0.0
Sunny
06h
12 °C
No rainfall
East-Northeast, Nazik esinti 4.7m/s
East-Northeast
Nazik esinti 4.7m/s
Nem: 72 %, uv: 0.7
Sunny
12h
23 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Hafif esinti 2.7m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Hafif esinti 2.7m/s
Nem: 33 %, uv: 2.6
Sunny
18h
14 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Hafif esinti 1.8m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Hafif esinti 1.8m/s
Nem: 67 %, uv: 0.0
Çoğunlukla bulutlu
06h
13 °C
No rainfall
NorthEast, Hafif esinti 1.7m/s
NorthEast
Hafif esinti 1.7m/s
Nem: 73 %, uv: 0.2
Bulutlu hafif yağmurlu
12h
18 °C
No rainfall
Batı, Hafif hava 1.4m/s
Batı
Hafif hava 1.4m/s
Nem: 55 %, uv: 0.2
Bulutlu hafif yağmurlu
18h
15 °C
No rainfall
NorthEast, Hafif esinti 2.1m/s
NorthEast
Hafif esinti 2.1m/s
Nem: 81 %, uv: 0.0
Bulutlu hafif yağmurlu
06h
15 °C
No rainfall
East-Northeast, Nazik esinti 3.9m/s
East-Northeast
Nazik esinti 3.9m/s
Nem: 77 %, uv: 0.2
Bulutlu hafif yağmurlu
12h
17 °C
Yağış: 0.54 mm
NorthEast, Hafif esinti 2.5m/s
NorthEast
Hafif esinti 2.5m/s
Nem: 76 %, uv: 0.2
Bulutlu
18h
14 °C
Yağış: 1.97 mm
NorthEast, Hafif esinti 1.8m/s
NorthEast
Hafif esinti 1.8m/s
Nem: 96 %, uv: 0.0
Bulutlu
06h
13 °C
Yağış: 1.84 mm
KuzeyBatı, Hafif hava 1.4m/s
KuzeyBatı
Hafif hava 1.4m/s
Nem: 97 %, uv: 0.1
Bulutlu hafif yağmurlu
12h
16 °C
Yağış: 0.12 mm
KuzeyBatı, Hafif esinti 2.1m/s
KuzeyBatı
Hafif esinti 2.1m/s
Nem: 81 %, uv: 0.4
Bulutlu hafif yağmurlu
18h
13 °C
No rainfall
Kuzey, Hafif esinti 2.6m/s
Kuzey
Hafif esinti 2.6m/s
Nem: 86 %, uv: 0.0
Parçalı bulutlu
06h
9 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Nazik esinti 3.4m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Nazik esinti 3.4m/s
Nem: 88 %, uv: 0.6
Çoğunlukla bulutlu
12h
16 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Nazik esinti 4.7m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Nazik esinti 4.7m/s
Nem: 42 %, uv: 2.4
Sunny
18h
9 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Nazik esinti 4.4m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Nazik esinti 4.4m/s
Nem: 71 %, uv: 0.0
Sunny
06h
6 °C
No rainfall
East-Northeast, Nazik esinti 3.9m/s
East-Northeast
Nazik esinti 3.9m/s
Nem: 72 %, uv: 0.6
Sunny
12h
16 °C
No rainfall
NorthEast, Hafif esinti 2.5m/s
NorthEast
Hafif esinti 2.5m/s
Nem: 32 %, uv: 2.6
Sunny
18h
8 °C
No rainfall
Kuzey-kuzeydoğu, Hafif esinti 2.4m/s
Kuzey-kuzeydoğu
Hafif esinti 2.4m/s
Nem: 64 %, uv: 0.0
Custom Search